Ūdenim līdzīga augstākā labestība. Ūdens labestība ir derēt visām būtnēm, neapdraudot tās.