Dzirdēt patiesus vārdus nav patīkami. Vārdos, kas tīkami, patiesības nav.