Tas, kam ir labsirdība, dara par mērķiem nedomājot, Bet, kas pēc taisnības tiecas, tas rīkojas, mērķiem sekojot. Kas rīkojas morāles priekšraksta vārdā, alkst algas un pateicības, taču, ja pateicību un algu nesagaida, tad gatavs neganti rīkoties. Izgaistot labsirdībai, paliek taisnīgums. Ja arī taisnīgums zudis, paliek morāles priekšraksts. Kur spēkā morāles priekšraksts, tur zudusi uzticība. Tas jau ir juku laikmeta iesākums.