Tas, kas ir vismierīgākais virs zemes, Pārveic to, kas ir visstiprākais.