Cildenais uzvar, bet neizjūt uzvaras prieku. Kas ar uzvaru lielās, tas līksmo, kad ļaudis mirst.