Kas zina daudz, tas gari nerunā, Kas runā daudz, tam zināšanu nav.