Treji lielākie dārgumi man doti: Pirmais to vidū ir mīla pret cilvēkiem, Otrais no tiem ir mana pieticība, Trešais dārgums man pazemība ir. Kam ir cilvēkmīlestība, tas var drosmīgs kļūt, Kam ir pieticība, tas var atļauties būt devīgs, Kam ir pazemība, tas var valdnieks būt. Drosmīgais bez cilvēkmīlestības, Devīgais bez pieticības, Valdnieks, kam nav pazemības, Virzās pretī savai bojāejai.