Bezbailība ir ārkārtējs dvēselei piemītošs spēks, kas to paceļ pāri satraukumam, apjukumam un emocijām, kādas var rasties lielu briesmu situācijā; tieši šā spēka dēļ varoņi spēj palikt nesatraukti un saglabā iespēju brīvi lietot savu prātu visneparastākajos un briesmīgākajos gadījumos.