Bagātības nicināšana filozofiem ir bijusi slēpta vēlēšanās atriebties liktenim par netaisnību, ko tas nodarījis viņu cieņai. Viņi nicina tieši tās likteņa balvas, ko tas viņiem liedzis; tas bijis aizsarglīdzeklis pret pazemojumiem, ko nes līdzi nabadzība, tas bijis apkārtceļš, lai iemantotu cieņu, ko viņi nav spējuši gūt ar bagātību.