Neuzticēties draugiem ir apkaunojošāki, nekā tikt piekrāptam.