Tas, ko ļaudis nosaukuši par draudzību ir tikai biedrošanās, savstarpēja izdevīguma respektēšana un labu pakalpojumu apmaiņa; tā ir darījums, kurā mūsu egoisms sola ieguvumu.