Gudro bezkaislība nav nekas cits, kā prasme slēpt savu saviļņojumu.