Par cilvēka patiesu izcilību liecina tas, ka pat viņa skauģi ir spiesti viņu slavēt.