Līdzcietība bieži vien ir tikai mūsu pašu nelaimes izjušana citā cilvēkā. Tā ir tālredzīga to nelaimju paredzēšana, kuras var piemeklēt mūs. Mēs sniedzam citiem palīdzību, lai uzliktu viņiem saistības līdzīgos gadījumos palīdzēt mums. Tādēļ tie pakalpojumi, ko mēs izdarām viņiem, patiesību sakot, ir labdarība, ko mēs avansā sniedzam paši sev.