Mērenība ir padarīta par tikumu, lai remdinātu izcilo ļaužu iedomību un lai viduvējiem ļaudīm sniegtu mierinājumu par to, ka viņiem tik maz veiksmes un tik maz nopelnu.

+1
+22
-1