Neatlaidība nav nedz uzslavas, nedz nopēluma vērta tādēļ, ka tā ir vienīgi tādu tieksmju un jūtu noturība, kuras nevar ne atņemt, ne iedot.