Tik tiešām, nicinājuma bīstas tikai tie, kas to ir pelnījuši.