Nevis tos mēs nicinām, kuriem piemīt netikumi, bet gan tos, kuriem nav nekādu tikumu.