Nekas nav aizraujošāks par piemēru. Mēs nekad nedarām ko labāku vai sliktāku, kad ar savu piemēru izraisām līdzīgu labo vai slikto.