Vairums cilvēkiem uzticība ir tikai viņu egoisma līdzeklis, kura nolūks ir iemantot uzticēšanos. Tā mums ir līdzeklis, kā pacelties pāri citiem un kļūt par vissvarīgāko lietu līdzzinātājiem.