Vēlēšanās būt mums adresētu cildinājumu cienīgiem stiprina mūsu tikumu, bet cildinājumi, kas adresēti mūsu prātam, drosmei vai skaistumam, mudina vairot tos.