Attiekšanās no uzslavas ir vēlēšanās to saņemt divreiz.