Tik tiešām neparasti apveltīts ir cilvēks, kas pratis izpelnīties savu skauģu uzslavu.