Mūsu ienaidnieku uzskati par mums ir daudz tuvāki patiesībai nekā mūsu pašu.