Uzsvērta naivitāte ir izsmalcināta krāpšana.

+1
+11
-1