Uzsvērta naivitāte ir izsmalcināta krāpšana.

+1
+9
-1