Vaļsirdība ir sirds atklātība. Tā sastopama tikai ļoti nedaudziem cilvēkiem; tā vaļsirdība, kuru parasti redz, ir vienīgi smalka izlikšanās, lai iemantotu uzticēšanos.