To, ko jūs varat pierādīt sev un savam laikam ar saprāta, loģikas un zinātnes spēku, to pats laiks vēlējis, lai tā notiktu.