Ja kāda Dieva radīta lieta mums liekas nosodījuma vērta, mums ir jāizdara slēdziens, ka mēs neesam to pietiekošā mērā izpratuši, un to, ka gudrais, kas to būtu izpratis, būtu nonācis pie slēdziena, ka nav iespējams vēlēties ko labāku.

+1
-32
-1