Kas meklē draugus, tas ir pelnījis, lai tos atrastu; kam draugu nav, tas tos nekad nav meklējis.