Līdzīgi tam, ka nav komplimenta bez daļiņas melu, nav arī apvainojuma bez daļiņas patiesības.