Pieaugušam cilvēkam uzticēšanās - vājība, bērnam - spēks.