Ja cilvēki vienmēr domātu, kā beigsies viņu iecerētie pasākumi, tad viņi neko neuzsāktu.