Kas zināmos apstākļos nekad nav zaudējis prātu, tad tam nav bijis nekā, ko zaudēt.