Vienas dzīves drupas mūžīgi dzīvajā dabā ir nepieciešamas citai dzīvei.