Līdzīgi tam, ka reti, kad kompliments neietver sevī melus, arī aizvainojums reti ir bez daļiņas patiesības.