Iztēle ... pieskaņojas mūsu darbībām un, ja tas, ko mēs darām atbilst tam, ko mēs saucam par pienākumu, labu rīcību, tad iztēle tikai vairo mūsu mieru un prieku.