Nabadzība nav tikums, bet spēja to panest - tikums.