Pārmērīgu godkāri un aizdomīgumu es esmu sastapis vienmēr kopā.