Kad cilvēki sāks atdot parādus ar tādu pašu entuazismu, kādu aizņēmās, tā būs droša pazīme, ka viņi kļuvuši labāki.