Cilvēks mīl sabiedrību, kaut arī tā būtu tikai degošas sveces liesmiņas sabiedrība.