Gada laikā mirušo sarakstu vajadzētu papildināt ar rubrikām: nokļuvuši debesīs - 33; devušies pie velna - 777; neskaidrības 883 gadījumos.

+1
-59
-1