Ne tik daudz kā orākuli ir pārstājuši pareģot, cik cilvēki ieklausīties to pareģojumos.