Nekas tā nesekmē dvēseles mieru, kā pilnīgs savu uzskatu iztrūkums.