Laulība - nav ne paradīze, ne elle. Vienkārši - šķīstītava.