Darbs ir pirms un nav atkarīgs no kapitāla. Kapitāls - vienīgais darba rezultāts, kas nespētu eksistēt, ja sākumā nebūtu bijis darbs. Darbs ir augstāks par kapitālu un pelna nesalīdzināmi lielāku cieņu.