Aita un vilks katrs citādi izprot vārdu brīvība; te arī slēpjas cilvēku sabiedrībā valdošo domstarpību un pretrunu būtība.