Zināšanas un vara ir viena un tā paša jautājuma divas puses: kas pieņem lēmumu, kas ir zināšanas, un, kam ir zināms, kādi lēmumi jāpieņem.