Dievs acīmredzot ir ļoti mīlējis vienkāršus cilvēkus, ja nu viņš tos tik daudz ir radījis.