Raksturs līdzinās kokam, bet reputācija - tā ēnai. Mēs rūpējamies par ēnu, bet tā vietā vajadzētu domāt par koku.