Tāpat kā mīlestībā, arī politikā nav miera līgumu, ir tikai pamieri.

+1
-30
-1